Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Udvikling af praksis for at motivere læsefremmede elever i Produktionsskolernes værkstedsundervisning

Projektets formål er at videreudvikle metoder fra værkstedsundervisningen således at eleverne ved brug af smartphones pg tablets bliver motiverede til at udtrykke sig kommunikativt om faglige emner.  Gennem forskellige værkstedsrelaterede workshops skal eleverne lærer at formidle deres kompetencer og være reflekterende omkring værkstedernes faglige indhold. Vi arbejder hen imod at eleverne får faglig selvtillid, ved at synliggør deres danskfaglige kunnen gennem deres værkstedskompetencer.

Projektet forventes at give konkrete synlige resultater for de elever der indgår i selve projektets udvikling, således at de bliver motiveret til at udvikle sig kommunikativt og derved også sprogligt.

Se Prezi præsentation af projektet (14.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (marts 13), med supplerende bemærkninger (april 13), se vores Forløbsplan sept.13 og  kommunikationsplan sep.13komunikationsplan nov.13komunikationsplanFeb2014,komunikationsplanJuni14

se vores hjemmeside marienlystphs.dk