Aktionslæring: En god model for at implementere læsevejledning

24. dec.: SOSU Fyns julegave til erhvervsskoler er deres aktionslæringsmodel, som man har udviklet og afprøvet i anledning af deres projekt for bedre faglig læsning og skrivning.

Modellen er netop offentliggjort på emu.dk, og dens faser er beskrevet i detaljer. Modellen er kvalificeret gennem et praksisforløb på skolen, hvor skolens læsevejledere og en række faglærere har designet en lang række multimodale læremidler og andre materialer til understøttelse af faglærernes arbejde med elevernes faglige læsning og skrivning.

Modellen og materialerne er frit tilgængelige via emu.dk, hhv. Munksgaards katalog for naturfagsmaterialer til SOSU.

Læs mere og download materialer her!