Inspirationskatalog publiceret via Munksgaard

16. dec.: Forlaget Munksgaard har optaget materialer fra ´Bedre faglig læsning og skrivning´ i et dugfrisk online inspirationskatalog.

En enkel introduktion giver adgang til redskaber til at arbejde med fx ordkendskabsord, to-kolonne-notater og årsag-følge-kort.

SOSU Sjælland og SOSU Fyn har udviklet, afprøvet og leveret forskellige bidrag i anledning af hver deres projekt.