16 læringsforløb med sprogligt fokus

Integration af læsning og skrivning i værkstedsarbejde

Okt. 14: De 16 undervisningsforløb nedenfor er skabt i et samarbejde mellem flere produktionsskolers almen undervisere og praktiske lærere på værkstederne. Udvikling har fundet sted løbende i forbindelse med projektet.

Udviklingen fungerede som en lærende proces ved samtidigt at udvikle værkstedslærernes didaktiske kompetencer og evne til at integrere læsning og skrivning i det praktiske arbejde. De konkrete produkter skulle kunne videreformidles til og anvendes af andre.

Værkstedslærere ved produktionsskoler kan nu downloade forløbene til direkte anvendelse i deres undervisning. Brug også gerne forløbene som inspirationskilde til udvikling af egne forløb. Forløbene er indskrevet i en fast didaktisk skabelon. Ved at arbejde ud fra skabelonen, opnår man en læring om didaktik og hvilke forskellige forhold man kan forholde sig til, mens man forbereder sin undervisning.

Kontakt gerne projektleder Charlotte Have for yderligere info om, også hvis man ønsker at sætte et kompetenceudviklingsforløb i gang omkring læsning og skrivning i forbindelse med produktion på et produktionsskoleværksted!

Bedre læsning, også i værkstederne!

Design – gummi og sadelmagersyning

Køkken – egenkontrol

Køkken – grøntsager og krydderurter

Medie & grafik – folder i InDesign

Medie & grafik – logo i Adobe Illustrator

Natur & service – fæld et træ

Natur & service – motorsav og opsavning

SOSU – bål, teknik, sikkerhed og pædagogisk arbejde

SOSU – familie

SOSU – fastelavn

SOSU – udsatte børn

Træ – arbejdsbuk

Træ – bordskåner

Træ – forderbræt

Træ – mahognikasse

Træ – værktøj, maskiner og fagudtryk