Udbredelse på hele skolen

 Fra lokal succes til bred udbredelse

www.marienlystphs.dk

Det multimodale projektarbejde har vundet stor positiv genklang hos elever og i omverdenen. Effekten har vist sig i form af øget motivation og øget selvtillid hos de unge. Det gælder især en tro på at kunne udtrykke sig selv – hvis ikke på den konventionelle skriftlige måde, så på en af de mange andre muligheder via medier. Oveni har mediearbejdet lettet tilgangen til teoretisk stof for de unge.

Et eget site gør både elevproduktioner og lærervejledningerne tilgængelige.

Det blev oplagt at udbrede metoden til alle kolleger på skolen for at lodde, om den ville kunne bruges på andre faglige linjer.

Fra teori til praksis

Instruktøren fulgte skolens eget “mantra”:

“Jeg hører det og glemmer det
Jeg ser det og forstår det
Jeg gør det og husker det”

Pædagogisk eftermiddag

Holdlederne blev delt op i grupper og blev sendt ud med opgaven:
“Beskriv et projekt, et værksted, et redskab, en sikkerhedsproblematik, en produktion, noget fagsprog eller et sundhedsaspekt. Og gør det multimodalt!”
Grupperne arbejdede med Photostory og iMotion. Og selvom nogle holdledere måske var noget bekymrede ved tanken om at “kaste sig ud på det dybe vand”, blev slutresultatet ganske hæderligt.

Allerede dagen efter fortalte flere holdledere deres elever om oplevelserne, og en del elever meldte ind, at det havde de vældig meget lyst til at arbejde med. Det betød, at 3 hold kom rigtig godt i gang med multimodale projekter!

Download oplæg til den pædagogiske eftermiddag, 1. okt. 14 v/ Martin Sanders

Nye planer – multimodale sikkerhedsinstruktioner

I forlængelse af de positive erfaringer, har man fluks grebet en ny udfordring:
Et besøg af en arbejdsmiljøkonsulent, der påpegede at skolen skulle have nogle brugsanvisninger og sikkerhedsforskrifter, der var forståelige for elever, satte yderligere skub i interessen for projektet, idet mange straks kunne se fordelen ved at lave dette multimodalt.

Om ikke alt for længe vil man derfor kunne se elevinstruktioner i form af små videoklip o.lign.!