“Jeg gør det og husker det”

20. okt.: PS Marienlysts overvældende positive projektresultater fra arbejdet med multimodale elevproduktioner har skabt grobunden for, at metoden nu er på vej til at blive udbredt på hele produktionsskolen i Skive.

Teamet bag projektet planlagde d. 1. okt. en pædagogisk eftermiddag for alle medarbejdere. Velvidende, at ikke kun aldersfordelingen, men også pædagogiske anskuelser spænder bredt blandt praktikerne, valgte teamet at følge deres eget princip fra medarbejderhåndbogen:

“Jeg hører det og glemmer det
Jeg ser det og forstår det
Jeg gør det og husker det”

Efter en kort introduktion om lovgivning og almene fag på produktionsskoler, blev kollegerne simpelthen sat til selv at prøve én af de opgaver, som eleverne starter med at skulle løse ved hjælp af forskellige medier. Holdlederne fik dog en “light-version” af opgaven med Photostory, iMotion og iMovie :-) .

- Og det gik over forventning, også hos de teknisk knap så velbevandrede kolleger! Endda så godt, at man nu har sat udbredelsen på skinner. Efter fuld implementering på linjen “Fjord & formidling”, går man nu videre med flere andre linjer.

Læs mere her og download oplæg fra den pædagogiske dag.