Implementering er knofedt

22. sept.: Mercantecs læsevejleder har gjort en ihærdig og fagligt velfunderet indsats for at etablere og udbrede læsevejledning på skolen, hvor også topledelsesniveau er blevet involveret i fx beskrivelse af indsatsområder. Rystende screeningsresultater har yderligere skubbet til processen.

Man har nu 2 læsevejledere, har inddraget faglærere i flere afdelinger og samarbejder yderligere med kommunale læsevejledere. Læs mere i brandny artikel i den aktuelle udgave af Læsepædagogen!