´LV-scanner´: Kvalitetssikrer implementering af læsevejledning

Aug. 14: Læsevejledning implementerer ikke sig selv, og det gør dens fortsatte videreudvikling heller ikke. Ved hjælp af et nyt systematisk værktøj – “LV-scanner” – kan læsevejlederne sammen med ledelsen afdække lokal status for læsevejledning og planlægge de næste lokale tiltag. Godt input til arbejdet med handlingsplaner!

LV-scanner er blevet udviklet på SOSU-Sjælland. Man har indsamlet og systematiseret erfaringer og fakta fra udvalgte skoler, der har præsteret en succesrig implementering af læsevejledning. Screeningsværktøjet er anvendeligt for egen praksis på både social- og sundhedsskoler, handelskoler og tekniske skoler.

LV-scanner kan nu afprøves frit. Læs mere her og få et log-on til download af værktøjet.