Workshops

WORKSHOPSPOR 1: kl. 13.00 – 13.50

 1. A1 Nyt EUD-screeningsværktøj  DOWNLOAD
  Aarhus Købmandsskole & partnere: Digital sprogscreening i EUD, med elevprofiler og klasseprofiler
 2. A2 Multimodalt i naturfag & EØ-app  DOWNLOAD
  SOSU Sjælland: Multimodal formidling & spil i naturfaget
  Roskilde Handelsskole & TietgenSkolen: Ny app til faget erhvervsøkonomi 
 3. A3 Eleverne producerer multimodalt DOWNLOAD
  Produktionsskole Marienlyst : At motivere læsefremmede elever i værkstedsundervisning gennem elevernes aktive brug af multimodale læringsdesigns
  Mercantec: Læse-let guides for elever
 4. A4 Læsevejledning i den faglige undervisning  DOWNLOAD
  Produktionsskolen Favrskov: Didaktik & nye værkstedsforløb
  SOSU Fyn: Multimodale forløb 
 5. A5 Kurser for faglærere i læsevejledning  DOWNLOAD
  EUC Nord, ZBC, Produktionsskolen Favrskov: Kompetenceudvikling af faglærere via læsevejledere fra 3 forskellige vinkler
 6. A6 Implementering: Action learning & ny faglig praksis  DOWNLOAD
  SOSU Fyn: Implementering af læsevejledning gennem action learning
  Rybners: Afprøvning med faglærere i praksis 

WORKSHOPSPOR 2: KL. 14.00 – 14.50

 1. B1 Fra screeningsresultater til faglig undervisning  DOWNLOAD
  Aarhus Købmandsskole & partnere: Omsætning af screeningsresultater til pædagogisk handling i den faglige undervisning 
  TietgenSkolen: Praksiseksempel
 2. B2 iBogen & model for multimodale læremidler DOWNLOAD
  UC Syd & forlaget Praxis – Erhvervsskolernes Forlag: iBog & model for at udarbejde multimodale læremidler
 3. B3 Forhandlingsteknik for læsevejledere (ekstern oplægsholder)
  Erhvervsakademiet Lillebælt: Når læsevejledere skal profilere deres virke på skolen og opnå anerkendelse hos kolleger og ledelse:
  “Det er ikke altid vi får det vi ønsker os i en forhandling, men chancerne er større, når vi har et klart mål. Måske en selvfølgelighed, men der kan være flere årsager til at vi ikke kommer til at fremstå så klart i forhandlingen, som vi havde forestillet os. På workshoppen vil du få tips & teknikker og arbejde med at sætte klare mål og skabe rette fokus, som styrker dig i situationen og tilpasser dit budskab så modparten forstår dig.”
 4. B4 Faglærerkulturer & faglærere som ambassadører  DOWNLOAD
  ZBCLæsevejlederen som kamæleon
  Mercantec: Faglærerens rolle i at fremme læsevejledning på skolen
 5. B5 LV-scanner & model for læsehandlingsplaner  DOWNLOAD
  SOSU Sjælland: LV-scanner til afdækning af skolens status for implementering af læsevejledning og planlægning af de kommende indsatser
  EUC Nord: Skolens læsehandlingsplan – en model for at udvikle og implementere planen
 6. B6 Multimodale læringsdesigns for elevprodutioner  DOWNLOAD
  Produktionshøjskolen Marienlyst - Udvikling af praksis for at motivere læsefremmede elever i produktionsskolernes værkstedsundervisning
  UC SydBrugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD