Slutkonference, 1. dec. 14

Den 1. december 2014 afholder Undervisningsministeriet den afsluttende konference for ´Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne´.

Sted: Torvehallerne, Vejle

Download program.

Konferenceprogram

 • 09.45 – 10.30: Ankomst med Megafon & morgenbrød, konkurrencekort
 • 10.30 – 10.45: “Uddannelsespolitiske perspektiver” v/ Undervisningsminister Christine Antorini
 • 10.45 – 11.15: “12 snapshots” v/ projektlederne af de 12 projekter under ´Bedre faglig læsning og skrivning´
 • 11.20 – 11.30: “Baggrund & indsatsens overordnede resultater” v/ Hjørdis Dalsgaard, UVM
 • 11.30 – 12.00: “Multimodal læring” v/ Videncenterleder Thomas Illum Hansen, Nationalt Videncenter for Læremidler 
  Nye erkendelser og modeller for arbejdet i feltet der spænder fra multimodale læringsstrategier til multimodale elevproduktioner.
 • 12.00 – 13.00: Frokost
 • 13.00 – 14.50: “Workshops – projekternes resultater og produkter”, 2 x 6 workshops v/ projektdeltagere under temaerne:
  Screening, multimodale læremidler, elevproduktioner, læsevejledning i den faglige undervisning, faglærerne i centrum, samt implementering af læsevejledning.
 • 14.50 – 15.05: Kaffepause
 • 15.05 – 15.25: “Et stærkere udtryk gennem bedre stemmebrug”, plenumsworkshop v/ Megafon
 • 15.30 – 15.50: “Bevidst sjuskeri i udtalen” v/ ph.D. Ruben Schachtenhaufen, fonetiker
  Det er velkendt at vi ofte sjusker med udtalen, når vi taler almindeligt med hinanden. Endelser snuppes af, stavelser udviskes, og ord smelter sammen. Sjusket udtale giver anledning til sprogforandringer som øger afstanden mellem talesproget og skriftsproget, og det forårsager kommunikationsproblemer mellem ældre og yngre generationer. Men nyere forskning viser at udtalesjusk også er en vigtig sproglig kompetence, som er med til at holde sproget levende og funktionsdygtigt.”
 • 15.50 – 16.00: Kåring af konkurrencevinder & farvel v/ elev
 • 16.00 – 16.20: Outtro v/ Megafon

Download program.

For læsevejledere: Konferencen går derefter direkte over i Læsevejlederforeningens årskonference.

Tilmelding

OBS – Den overvældende interesse i Bedre faglig læsning og skrivning er ved at sprænge slutkonferencens rammer. Derfor er vi nødt til at at placere tilmeldinger, der indgår fra og med d. 5. nov. 14 på en venteliste.

Vi informerer hurtigst muligt og løbende, når/i så fald der bliver flere ledige pladser. Vi håber på jeres forståelse!

Konferenceassistent Hilal Avci, Moeve, står til rådighed i tilfælde af spørgsmål eller særlige ønsker: hilal@moeve.dk, t  5325 4369.

Klik her for venteliste med online tilmelding.
I tilmeldingsproceduren indgår prioriteringer af workshops. Vi gør opmærksom på, at vi kan være nødt til at foretage omplacering i tilfælde af overbookede workshops. Ved omplaceringen vil vi tage højde for en bred organisatorisk blanding i de enkelte workshops.

Tilmelding senest 14. november.

Deltagerbetaling: 450 kr. inkl. forplejning.
Afbud efter d. 17. nov. eller udeblivelse, uanset årsag: Ingen refusion af deltagerbetaling. Der består dog mulighed for at videregive pladsen til en anden deltager fra egen organisation.

Afbud eller navneændring meddeles til arrangør Moeve, konferenceassistent Hilal Avci: hilal@moeve.dk, t  5325 4369.

Deltagerbetaling for projektdeltagere under indsatsen ´Bedre faglig læsning og skrivning´: 0 kr. inkl. forplejning. OBS – begrænset antal pladser, derfor venligst tilmelding så tidligt som muligt.
Afbud efter d. 17. nov. eller udeblivelse, uanset årsag: 450 kr. Der består dog mulighed for at videregive pladsen til en anden deltager fra egen organisation. Afbud eller navneændring meddeles til hilal@moeve.dk, t  5325 4369.

Download info for tilmelding til Læsevejlederforeningens årskonference.

Praktiske forhold

Opkrævning af deltagergebyr, henholdsvis evt. afbudsgebyr foregår via Praktikcentret Aarhus Købmandsskole.

Transport og parkeringsforhold:

Ved kørsel i egen bil: (Sving fra E45 ved frakørsel nr. 61) frakørsel SYD, og drej til venstre mod Vejle (højre for dem der kommer fra Nord). Fortsæt ligeud ca. 4 km. Ved 2. lyskryds efter man er kommet ned af bakken (Posthuset ligger på højre hånd) svinges til højre. Ved 2. lyskryds er der et tydeligt skilt med henvisning til Best Western Torvehallernes parkeringskælder.
Ned ad rampen til parkeringskælderen, hold til venstre og følg skiltene til hotelparkeringen. Der er elevator fra kælderen op til VÆKSTHUSET i stueplan. Gå ind i VÆKSTHUSET og til højre ad midtergangen – så kommer du lige til receptionen.

Offentlig transport er ideel, da BEST WESTERN ToRVEhallerne er beliggende lige ved Vejle Trafikcenter.