Screeningsværktøj klar til pilotforløb!

Juli 2014: Det nationale EUD-screeningsværktøj har nu veloverstået de første praktiske testforløb på 6 skoler og er klar til efterårets “piloter”. En ekstern forsker har gennemgået et udpluk af testopgaverne, og relevante kommentarer er blevet indarbejdet.

Skolens udbytte

Skolerne kan gennem testen få indsigt i elevernes læse-, lytte-, skrive- og talekompetencer, og værktøjet leverer overskuelige oversigter over spredningen i elevens scorer i klasserne og over den enkelte elevs sproglige kompetencer.
Skolen får en grundlæggende viden om elevernes sproglige kompetencer. Den viden er værdifuld, fordi skolen og læreren med den som udgangspunkt kan handle. Fx ved at formere homogene klasser eller iværksætte særlige indsatser. Ordblinde og elever med svage læse- og skrivekompetencer kan sendes til yderligere SPS- og ordblindetest. Et klarere billede af en given klasses sproglige niveau er et godt afsæt for at differentiere undervisningen.

Screeningen omfatter

1. Test i læseforståelse
2. Test i lytteforståelse
3. Test i skriftlig udtryksfærdighed (udover en afgrænset og objektivt scorbar del kan skolen vælge et supplement i form af en fritekstopgave med lærerbedømmelse)
4. Selvvurdering af mundtlig udtryksfærdighed (denne del kan skolen vælge som tilføjelse til testen)

Erhvervsskoler og produktionsskoler er velkomne til at henvende sig til projektet via mail:
support-ventures@aabc.dk

Man vil modtage en vejledning til testsættet, der bl.a. forklarer, hvordan testen kan tilgås fra Elevplan samt alternativer hertil.
Formålet med afprøvningen i efteråret er at kontrollere, at de enkelte opgaver fungerer, at de måler det de skal, og at teknik og afrapportering fungerer ideelt til dagligdagen på en erhvervsskole.

God fornøjelse!