Lokal udbredelse i Viborg

28. feb. 14: Mercantec udviser et godt eksempel for at styrke læsevejledning, dels på egne afdelinger, dels i lokale netværk omkring skolen.

Læsevejlederen anvender metoder som læseworkshops for alle medarbejdere på afdelingerne og at støtte faglærere i at udarbejde læseguides.

Nyt er også, at man lokalt nu arbejder man sammen i tværsektorielle netværk med UU, PPR, kommunens læsecenter og læsevejledere fra gymnasier og VUC.

Læs mere!