Produktionsskoler går online med forløbsbeskrivelser

Februar 2014: Favrskov Produktionsskole og samarbejdspartneren Haderslev Produktionsskole har i fællesskab udviklet en skabelon til beskrivelse af læringsforløb med arbejdsopgaver.

Sigtet er, at værkstedsundervisere fra produktionsskoler i Danmark kan deles om deres materialer og dermed finde inspiration til den daglige (videre-)udvikling af egne forløb. Projektledelsen befinder sig i dialog med emu.dk som mulig platform for videndeling.

Skabelonen er frit tilgængelig for produktionsskoler og kan tilpasses lokalt til eget brug. Download her: skabelon til udfyldning (MS Word, format .dotx).

Forløbsbeskrivelse – et eksempel

I anledning af projektet har man afprøvet forløb med integreret læsevejledning i værkstedsfag.

Download eksempel på forløb “Bordskåner”, inkl. arbejdsinstruktion til eleven og ekstraopgaver med læsefokus / ordforrådsopgaver.

Principper bag skabelonen

Helt grundlæggende for produktionen af skabelonen har været, at når man i fremtiden som underviser besøger produktionsskolesiden på www.emu.dk så skal præsentationen af forskellige undervisningsforløb fremstå ens – uanset om der er tale om undervisning på et træværksted, køkkenværksted osv. Det vil formodentligt gøre det lettere for en underviser at opsøge inspiration på www.emu.dk når der er en ensretning i formidlingsformen.

Skabelonen er udformet med baggrund i Hiim og Hippes didaktiske model, og skabelonen kan bruges på flere måder. En skabelon, som er udfyldt med et konkret undervisningsforløb, kan bruges som inspiration til egen undervisning. Man bliver som underviser ført hele vejen rundt i de elementer, som undervisning drejer sig om. Man kan som underviser også vælge at bruge en tom skabelon til understøtning af planlægning af egne undervisningsforløb.