I den faglige undervisning, eksempler dec. 13

Se klare resultater fra de første undersøgelser på SOSU Fyn, hvor man nu har udpeget inddsatsområder:

  • Tydeliggørelse af formål og mål for læsning
  • Arbejde med feedback og fokus på ord
  • Fagbegreber

Det har været komplekst at komme fra start i følgeskoleprojektet, da mange aktører skulle inddrages og deres status for læsevejledning afklares. Men nu er det planlagt at samle alle 10 følgeskoler d. 3. feb. 14 i Aalborg til udveksling om og kvalificering af læsehandlingsplaner.

Favrskov Produktionsskole er allerede godt igang med at implementere nye former for læseaktiviteter i den faglige oplæring. Man har udviklet en model i form af en procedurebeskrivelse.