Produktionsskole elever udtrykker sig multimodalt

Dec. 13: Produktionsskolen Marienlyst i Skive arbejder med multimodale elevproduktioner, mere end med multimodal formidling fra underviserne. Eleverne skal få muligheder for at kunne udtrykke sig, også hvis de har en begrænset skriftlighed.

Derigennem vil man nærme sig en “skoletænkning” og forberede eleverne på en ungdomsuddannelse, typisk på teknisk skole eller SOSU. De unge vil således allerede på produktionsskolen opnå kendskab til og forhåbentligt en positiv holdning over for uddannelses- og logbøger.

Læs og se mere.