Igang med multimodale elevproduktioner

Produktionsskolen har fokus på multimodale elevproduktioner, mere end på multimodal formidling fra underviserne. Eleverne skal få muligheder for at kunne udtrykke sig, også hvis de har en begrænset skriftlighed.

Se vores projektside marienlystphs.dk

Via dette arbejde vil man nærme sig en “skoletænkning” og forberede eleverne på en ungdomsuddannelse, typisk på en teknisk skole eller på SOSU. De unge vil således allerede på produktionsskolen opnå kendskab til og forhåbentligt en positiv holdning over for uddannelses- og logbøger.

Igangværende forsøg på linjen “Fjord & formidling”

Efterår 14: “Værkstedsformidlerne” – med kompetencer tilsvarende almenlærere – har givet eleverne opgave om at beskrive deres arbejde. Heri indgår arbejdsprocedurer, materialevalg og egne overvejelser. Eleverne kan vælge frit mellem 8 analoge eller digitale medier (mobile og/eller stationære):

Lommefilm

Logbog

Stopmotion

Billedserie

Tegneserie

Rim/sang

Artikel

Spørgeskema

Anvisning fra værkstedsformidlerne til eleverne.

Her eksempler fra 2 elever, der hver har løst opgaven på sin vis. Fælles for dem er, at løsningen afspejler præcision og et funderet kendskab til arbejdsprocessen.

Udfordringer

Værkstedsformidlerne har måttet konstarere en række praktiske udfordringer, som dog løses hen ad vejen og ud fra forhåndenværende muligheder.

  • Tid: Tidsforbruget for at iværksætte forsøget har man været nødt til at hensætte udenfor almindelig arbejdstid, idet undervisere på produktionsskoler har samvær/samarbejde med elever 32 timer / uge.
  • Teknik: Af økonomiske årsager har man været nødt til at benytte sig af princippet BYOD (bring your own devices) for eleverne. Dette har muligvis endda en langsigtet positiv effekt for eleverne, men kræver en bred teknisk indsigt fra underviserne.
  • Forankring på skolen: Forsøget gennemføres af 2 undervisere. Udbredelse til resten af teamet skal foregå langsigtet, dels pga. holdninger, dels pga. tidsforbruget. Derfor har projektet introduceret “dagens app” – ugentlige præsentationer af velegnede apps på undervisermøderne.

Effektmåling

Værkstedsformidlerne mener at have kunnet observere en øget grad af refleksion hos eleverne.