Videreudvikling af læse-/skrivepraksis på Mercantec

Nov. 13: Se de nye tiltag på skolen, med godt eksempel på samspil mellem faglærere og læsevejleder. Download også de nye værktøjer, som projektet har brugt undervejs.