En model for kompetenceudvikling

Midtvejsstatus december 2013: Søger du information om status på projektet? Læs denne folder: Folder til PS forstandere (midtvejsstatus)

Udvikling af faglærerens didaktiske kompetencer

Projektet har identificeret deres arbejdsmodel:

Praksisportræt
Online spørgeskema, som hjælper den enkelte lærer igennem nogle refleksioner over dels

  1. 1. hvordan han/hun lykkes i at integrere læsning og skrivning (med udgangspunkt i fagsproget) i den praktiske undervisning
  2. 2. hvordan han/hun lykkes i at arbejde med de dele af Hiim og Hippes model, som relaterer sig til ”hvorhen” (mål med undervisning), “hvad” (indhold i undervisning) og “hvordan” (organiseringen af undervisningen).

Læringsfællesskab
Et arrangement, hvor man samler en gruppe lærere med det formål at introducere og arbejde med teori/metode, som er vigtige for lærerens udvikling af didaktiske kompetencer
– herunder til at inkludere læsning og skrivning (fagsproget) i den praktiske undervisning.

Tænketank
En gruppe – almen underviser/ læsevejleder og værkstedslærer(e) -
der beskæftiger sig med idégenerering i forhold til konkrete undervisningsforløb på værkstedet. Gruppen arbejder med Hiim og Hippes model – særligt med fokus på ”hvorhen” (mål), “hvad” (indhold) og “hvordan” (organisering) og med inklusion af
læsning og skrivning (fagsproget) i forløbet.
Gruppen skriver undervisningsforløbet ind i fast skabelon til videre formidling på EMU.