Screeningsværktøj godt på vej

Download faktaark, nov. 13

Fornyelsen af det nationale screeningsværktøj er godt på vej: Projektgruppen har nu identificeret testmetoder for de 4 kompetenceområder læse, skrive, lytte og tale. Screeningsværktøjet vil blive tilpasset 4 faglige områder og vil kunne blive anvendt i hele EUD.

De enkelte kompetenceområder måles ved hjælp af forskellige testelementer, som samlet set supplerer hinanden. Heri indgår objektivt scorbare deltest, der spiller sammen med elevers selvvurderinger og vejledervurderinger, som er baseret på scorevejledninger.

Ved niveauet for de enkelte testområder orienterer man sig ved den fælles europæiske kompetenceramme, hvor man har if. internationale anbefalinger valgt niveauet B2. Projektgruppen har oversat de internationale niveaubeskrivelser.

Brugervenlighed er højt prioriteret. Derfor stiler man imod efter en samlet testvarighed på maks. 2 timer. Desuden arbejder man på en tilgængelighed til testen via elevplan.dk.

Projektlederen præsenterede nyligt udviklingsarbejdet på årets Elevplankonference over for ca. 80 meget interesserede deltagere. Et begrænset antal deltagere fik efterfølgende prøveadgang til de nuværende test mhp. at teste funktionaliteter. Download præsention.