Konference “Innovation af læremidler til EUD”

Især for læsevejledere og undervisere: D. 26. sept. kan man bidrage aktivt til udvikling af “iBogen som multimodalt læremiddel”. Download detaljeret program. Tilmelding med begrundet interesse til projektleder Roland Hachmann.