Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Læsevejlederen som kamæleon

Indledningsvis vil ZBC benytte et eksisterende screeningsværktøj.

Dernæst skal der udvikles en model til afdækning af en afdelingskultur og behov, fx betinget af køn og alder. V.hj.a. modellen skal der udvikles redskaber til læsevejlederne i forhold til at kunne vejlede lærere i forskellige kulturer.
Man vil skitsere en samarbejdsmodel mellem læsevejledere og faglærere m/k, tilpasset den enkelte indgang, samt udvikle materialer/materialesamling, tilpasset den enkelte afdelingsbehov i forhold til læse- og skrivesvage elever.

Resultaterne skal forankres via øget fokus og viden generelt hos ledere og faglærere om læsevejledning og de udfordringer læsevejlederne møder i deres dagligdag. Man vil tage højde for behov for ændrede rammer for læsevejledning med henblik på at styrke læsevejledningen generelt; heriblandt tilpasning i forhold til funktionsbeskrivelserne for læsevejlederne.

Fælles værktøjer og resultater bliver tilgængelige via skolens portal Fronter. Fællesskabet mellem de 3 lokaliteters læsevejledere på ZBC skal blive styrket. Læsevejlederne vil fremtidigt afvikle screening ved nye optag, og faglærerne vil følge op på screeningsresultaterne, vejledt af læsevejlederne.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (april 13)