Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Bedre faglig læsning med aktionslæring

Projekter vil resultere i en modelbeskrivelse for arbejdet med læsevejledning, baseret på aktionslæringsprincippet.
Der skal være en transferværdi med mulighed for anvendelse på andre skoler.
Man opretter en materialebank på EMU, hvor også forløbsbeskrivelsen vil blive tilgængelig.
Målet er, at læsevejledning indgår i overvejelser i forbindelse med fx valg af strategier, procedurer og tekniske løsninger.

Endelig skal modellen for skolens læseindsats baseres på aktionslæring og føre til et læsefagligt løft hos alle faglærere, samt et kompetenceløft hos læsevejlederne. Sammenlagt skal denne indsats medføre fastholdelse og dygtiggørelse af flere elever.
Man vil effektmåle læseindsatsen.

Forankring skal sikre, at aktionslæring bliver det fremtidige princip for læseindsatsen
på SOSU Fyn. Fremtidig læsevejledning vil foregå inden for den nuværende timeramme, men man vil opgradere læseindsatsen årligt i alle teams med interviews, observation af undervisning, sparring og vejledning.
Nye kolleger skal introduceres til skolens læseindsats og læsevejledning.

Projektet relaterer til ”Aktionslæring” af Martin Beyer, Helle Plauborg og Jytte Vinther Andersen, Hans Reitzels Forlag, 2008.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (april 13)