Hvad vil projektet

 

 

 

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Nu forstår jeg det!

Projektet vil arbejde med konkret afdækning af praksis . hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Under sparring og erfaringsudveksling med ekstern faglærer og læsevejleder skal ny praksis afprøves og justeres, hvorefter den nye viden skal opsamles.

Man vil fremstille nye læringsmidler under principper fra Cooperative Learning. Herved er fokuspunkter i elevernes læse- og skriveforudsætninger, fagets sprog og forbedring af elevernes evne til at bruge og forstå fagsproget.
Der vil være observation af undervisningen før og efter, for samlet at kunne konstatere effekten af den ændrede praksis og foretage eventuelle ændringer.

Erfaringerne samles i en ”kogebog” med modeller for læringsforløb, faglærerens rolle, læsevejlederens opgaver og rolle, samt skriveskabeloner til faglig skrivning.

Der gennemføres min. 10 læringsforløb der bygger på erfaringerne fra projektet, med min. 6 it-baserede, multimodale læremidler.

projektpræsentation (14.05.13)

udførlig projektbeskrivelse (april 13)