Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Bedre faglige læsning og skrivning i den faglige undervisning

- en model for arbejdet med læsehandlingsplaner

Projektet vil afdække, hvilke barrierer der kan være for at involvere sig i læsehandlingsplanens indsatser. Dernæst skal læsehandlingsplanen relanceres.
Relevante lærere inddrages, som kan synliggøre det gode eksempel overfor kolleger. Man vil anvende et system til at beskrive opgaver på 3 niveauer, som allerede bliver anvendt i dag. Ledelsen skal involveres i langt større omfang end hidtil.

Formålet er sammenlagt at udvikle en model for at udvikle og at implementere læsehandlingsplaner.

Projektet evalueres bl.a. på elevernes progressivitet i bedre forståelse af undervisningsmaterialet.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektplan (marts 13)