Hvad vil projektet

Læsning og skrivning på Produktionsskolen – veje til styrkelse af faglærerens didaktiske kompetencer

Projektet sigter imod at udvikle 3 produkter:

  1. Model og praksiseksempler på, hvorledes en udvikling af faglærerens didaktiske kompetencer til at tilrettelægge værkstedsundervisningen med et fokus på faglig læsning og skrivning, kan understøttes
  2. En portal på www.emu.dk indeholdende niveauopdelt undervisningsforløb, der umiddelbart kan integreres i et praktisk undervisningsforløb
  3. Undervisningsforløb med relation til læsning og skrivning og som knytter sig til værkstedets basisproduktion

Som metoder vil man arbejde med praksisportræt fra faglærere, deltagende observation på udvalgte værksteder, samt interview af og samarbejder med læsevejleder fra EUD. Analyse og almengørelse vil blive foretaget på temamøder.

Projektet bliver forankret, ved at man formidler resultaterne til nye medarbejdere på egne skoler samt på andre produktionsskoler. Medarbejdernes funktionsbeskrivelser vil blive tilpasset derudfra. Udviklingen af og opfølgning på faglærernes didaktiske kompetencer vil ske min. 2 gange om året på pædagogiske dage.

Man vil formidle til produktionsskoleledere gennem forstanderkredse og lederkursus.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (april 13)