Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Brugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD

Projektet vil udvikle en manual med principper for digitale, multimodale læremidler med fokus på faglig læsning og skrivning. Der udarbejdes et designkoncept i form af et eksemplarisk læremiddel: En grundbog, der eksemplificerer en model for digitale, multimodale læremidler med fokus på faglig læsning.

Projektet vil benytte brugerdreven innovation med “third spaces” i designprocessen, beta-test, åben produktion og kommunikation. Tegningslære vil fungere som case. Man vil arbejde med “design based research”: Desk research, feltundersøgelser, designudvikling, interventioner og teorigenerering.

Dermed vil projektet generere ny, operationaliserbar viden, der skal spredes på nationalt plan.

Download projektpræsentation (13.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (april 13)

Følg projektet på Facebook