Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Den sproglige forståelse bag tallene i erhvervsøkonomi på HG

Projektet vil imødegå den dobbelte udfordring i faget erhvervsøkonomi ved at få eleverne til at knække debet/kredit-koden og at hjælpe med fagets terminologi, der typisk spænder ben for eleverne.

Formålet er dermed at nedbryde fagets sproglige barrierer, således at eleverne får mere overskud til at tilegne sig den bogføringsmæssige / regnskabsmæssige forståelse.

Produktet bliver en multimodal app, der skal kunne udvides til andre fag. Desuden skal der skabes et grundlag for fagligt samarbejde på tværs af handelsskoler.

Download projektpræsentation (13.05.13)

Download udførlig projektbeskrivelse (april 13)