Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).
Indeholder både afrapportering af delprojekt om multimodale læremidler og afrapportering om delprojekt om LV-scanner.

Multimodale læremidler i naturfagsundervisningen på SOSU

eller

“Naturfagsekperimentarium”

I en udviklingsgruppe, bestående af forlag, undervisere i Holbæk og læsevejleder uddannelseschef, uddannelseskoordinatorer og leder af vejledningen, vil man udvikle  ’produkter’, der er analoge og/eller digitale i tilknytning til den ordinære undervisning i naturfag.

Som effekter forventer projektet:

  • Motivation og læring hos eleverne
  • Øget bevidsthed hos underviserne om didaktik og metodeovervejelser i forhold til multimodalitet og faglig læsning
  • Tættere samarbejde mellem læsevejlederne og underviserne
  • Erfaringer, der kan overføres til andre fag og områder

Projektet vil arbejde med indsatsteori for fokus på resultater og effekter.

Erfaringerne vil blive spredt gennem læsevejledningen på skolen, gennem møder med ledelsen m.v. Projektet gennemføres i den ordinære undervisning – det fremmer den efterfølgende forankring. Forlaget Munksgaard vil udvikle supplerende læremidler.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download projektplan (april 13)