Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Udvikling af multimodale læremidler til undervisning i erhvervsøkonomi på HG grundforløbet

Projektet sigter imod at udvikle et læremiddel til at understøtte undervisningen i erhvervsøkonomi for læsesvage elever:. Læremidlet vil tage højde for:

  • Multimodalt (tekst, lyd, farve, film, billeder)
  • Fagbegreber
  • Førfaglige og almene svære ord

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektplan (april 13).