Projektorganisation & kontakt

Læsehandlingsplaner i praksis

Projektleder: EUC Nord, udviklingschef Søren Vognsen Nielsen, t  7224 6410

Følgende 7 erhvervsskoler deltager som aktive “følgeskoler” i projektet:

  • Frederikshavn HS
  • Herningsholm ES
  • Køge HS
  • Rybners
  • SOSU Randers
  • Campus Bornholm
  • Kjærgaard Landbrugskole

Følgeskolerne fungerer som kritiske sparringspartnere og brugere af en generelt anvendelig model for lokal udvikling af læsehandlingsplaner. EUC Nord står for at udvikle denne generelle model.

Følgeskolerne bidrager dermed til kvalificering af modellen, samtidigt med at man arbejder lokalt på at forbedre egen praksis omkring læsevejledning.

Learnmark, EUC Lillebælt, Selandia trådte ud af projektet af forskellige årsager.