Projektorganisation & kontakt

Udvikling af multimodale læremidler til undervisning i erhvervsøkonomi på HG grundforløbet

Projektleder: Roskilde Handelsskole, underviser Lars Jensen, t  8852 3228

  • Samarbejde og samproduktion med TietgenSkolen, se også deres projekt
  • Interessentskoler: IBC Fredericia og Skive Handelsskole