Projektorganisation & kontakt

Læsevejlederen som kamæleon

Projektleder: Karl Østergaard, t  5768 2429

Zealand BC deltager med sine 3 afdelinger i Ringsted (SSI og MTM), Næstved og Vordingborg (begge med HG merkantil).

Køge Hansdelskole er interessentskole til projektet, og NCE bidrager med ekstern konsulentassistance.