PR & præsentationer

Uddannelsesbladet, juni 2014: “Kolleger gør hinanden bedre”, artikel om samspil mellem faglærere og almenlærere på Produktionsskolen Favrskov og Haderslev Produktionsskole.

11. juni 14, Odense: Træfagenes byggeuddannelse inviterer: Byggeriets Uddannelser for træfagene inviterer faglærerne til en heldags workshop om digitale læremidler, hvor UC Syd bidrager med ekspertise om, hvordan multimodale læremidler kan støtte både læreren og eleven i koblingen mellem teorilokalet og værkstedet.

Maj 2014, ZBC Nyt: “Foråret er trods travlhed blevet krydret med udbytterige workshops dage på ZBC”: Artiklen omhandler de nye workshops for faglærere med praktiske eksempler på tekstbearbejdning, inspirationsmaterialer og et læringsmateriale udformet i samarbejde mellem en læsevejleder og faglærer. Lærerne har også selv bearbejdet egne undervisningsmaterialer efter modellen ”før, under og efter læsning”.

Maj 2014, Nyt fra Produktionsskoleforeningen: Omtale af “Bedre faglig læsning” i nyhedsbrev fra produktionsskolernes årsmøde. Her havde PS Marienlyst en stand med info om deres elevers multimodale produktioner.

April 14, nyhedsbrev Det nationale Videncenter for e-læring: “Bliv opdateret om den nye nationale EUD-sprogscreening” om webinaret af d. 8. april.

8. april 14: Se optagelse af webinar om det nye screeningsværktøj, 3. april. Interesserede læsevejledere fra erhvervsskoler, undervisere fra produktionsskoler og eksperter fra forlag fulgte præsentationen. Michael Lund Larsen fra @ventures redegjorde for screeningsværktøjets rammer, indhold og kvalitetssikring, samt den fremtidige brug i skolernes praksis.

3. marts 14: Arrangementet “Snapshots” var mere end udsolgt, da ´Bedre faglig læsning & skrivning´ inviterede til at opleve glimt af det igangværende arbejde. 5 projekter havde forberedt både snapshots og dialog med gæsterne. Download program. Tak til Erhvervsskolernes Forlag for at lægge hus til!

26. feb. 14: “Frit valg mellem udtryksformer giver læsesvage elever mod på at udtrykke sig”, UNI-C: Detaljeret beskrivelse af, hvordan underviseren på Produktionsskolen Marienlyst fremmer elevernes personlige og faglige udvikling gennem ved at støtte de unge i at bruge nye udtryksformer.

Jan. 2014: Produktionsskolen Marienlyst har opbygget et eget site for multimodale læringsprodukter af deres elever. Læringsprodukterne er udarbejdet på linjen “Fjord & formidling”. Besøgende kan downloade indtil videre 22 elevers produktioner, som består af fx billedserier, sange, logbøger, artikler eller lommefilm.

14.jan. 2014: Aarhus Købmandsskole bidrager med debatindlæg om faglig læsning og talforståelse: “Vi kunne også vælge de rødhårede“, Handelsskolernes Lærerforening.

18. dec. 13: Byggeriets Uddannelser har afholdt et arrangement for uddannelsesledere om digitale læremidler til tømreruddannelsen. Ca. 45 undervisningsansvarlige/ledere for Træfagenes Byggeuddannelse lyttede og kommenterede på multimodale muligheder i teorilokaler og på værkstederne.

26. sept. 13: Projektleder fra UC Syd & partnere præsenterede projektets sigte om at udvikle en ny online bog for tegningslære og

en model for multimodale læremidler. Præsentationen indgik i projektets innovationskonference, hvor brugere blev inddraget i udviklingen.

 

Sept. 13: Projektleder fra Aarhus Købmandsskole & partnere præsenterede udviklingsarbejdet for screeningsværktøjet på årets Elevplankonference over for ca. 80 meget interesserede deltagere. Et begrænset antal deltagere fik efterfølgende prøveadgang til de nuværende test mhp. at teste funktionaliteter. Download præsention.

18. sept. 13: Læsevejlederforeningen har oprettet en spritny Facebookgruppe:Like her! Gruppen er åben, og der lægges op til at udveksle om erfaringer og gode løsninger.

 

12. aug. 13, Favrskov Avisen: “518.000 kroner til skrivehjælp

9. aug. 13, FavrskovPosten: “Produktionsskolen får godt en halv million“. Begge artikler med projektomtale af den tilsigtede model for, hvordan lærernes kompetencer til at arbejde med læsning og skrivning på værkstedet kan videreudvikles. Læs mere om projektet.

24. juli 13: Projektet ´Multimodale Muligheder – brugerdrevne, multimodale læremiddeldesigns på EUD´ omtalt som medlemsinformation i nyhedsbrev fra FLUID, som er Danmarks ældste netværk for e-learning.

3. juni 13: De 12 projekter og deres kick-off omtalt som nyhed på ministeriets hjemmeside d. 3. juni 13.