Links, lov, litteratur

Lovgivning & officielle initiativer

Læsevejledning er forankret i Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser (BEK nr 1514 af 15/12/2010), § 53, 3. Sprogscreening anses som en væsentlig del af elevernes kompetenceafklaring inden for de to første uger efter påbegyndelse af undervisningen, § 50, 3.

Programmet følger op på tidligere initiativer, herunder de tiltag, der blev iværksat i det flerårige landsdækkende projekt om læseindsats og læsevejledning: Projekt om læsevejledning (2007 – 2011).

Nuværende officiel screeningstest: eudtest.dk (under revidering i anledning af Bedre faglig læsning og skrivning, 2013/2014).
Observationsrapport om eudtest.dk, Iben Svensson, okt. 2012, inkl. forbedringsforslag.

Rapporter

Litteratur & værktøjer

Gråzonesprog og klar tale” – 13 hæfter med værktøjer til faglærere til at udnytte den fagsproglige og før-fagsproglige bevidsthed som en effektiv løftestang til læring. Inkl. vejledning til vejledere. Brug for alle unge

“Sprogbogen til erhvervsuddannelserne”, Mulvad / Johansen, 2005, Dansklærerforeningen

Helle Plauborg; Jytte Vinther Andersen, Martin Bayer: “Aktionslæring – læring i og af praksis”, Hans Reitzels Forlag, 2007

Hiim & Hippe, “Didaktik for fag- og professionslærere”, Gyldendals Bibliotek, 2005

Internationalt

European Centre for Modern Languages www.ecml.at

European framework for reference of languages

Teachers´ guide to the common European framework