Forskning & øvrig ekspertise

Der er tilknyttet forskningsekspertise til programmet for at sikre, at udviklingen af de nye tiltag sker på baggrund af valid pædagogisk viden.

Forskningen har rollen som ekstern sparringspartner, der bidrager ved at perspektivere projekternes beslutningsprocesser med faglige aspekter.

Følgende eksperter har indtil videre været tilknyttet enkeltprojekter og enkeltaktiviteter:

  • Karen Lund, professor MSO, DPU ved Aarhus Universitet
    Især i videreudvikling af screeningsværktøjet har kritisk sparring med forskere betydning, idet værktøjet skal have en høj validitet og skal kunne bruges landsdækkende og af alle målgrupper i EUD.
  • Per Svejvig, lektor ved Aarhus Universitet, inst. for marketing og organisation
    Per Svejvig har bidraget med ekspertise indenfor undersøgelsesmetoder og spørgeformer. Tilgængeligt for projektdeltagerne via en webinaroptagelse.
  • Dorthe Carlsen, lektor ved UC Syd, fungerer som ekstern ekspert indenfor multimale medier for projektet “Brugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD“. Desuden er Dorthes bidrag tilgængelige for projektdeltagerne via en intern webinaroptagelse.

Andre eksperter

Følgende eksterne kræfter har bidraget ved fælles aktiviteter for ´Bedre faglig læsning og skrivning´:

  • Birgitte Stengaard, stemmecoach og karriererådgiver: Stemmetræning og personlig fremtoning for læsevejledere