Hvad vil projektet

Projektet er afsluttet planmæssigt. Download slutrapport (31. dec. 14).

Digital formativ sprogscreening på EUD

Projektet vil udvikle:

  • Et digitalt sprogscreeningsværktøj til etnisk danske og tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, bestående af et antal testsæt, der kan sammensættes fleksibelt efter behov
  • Testsæt af førfaglige begreber inden for 4 indgange samt en skabelon til anvendelse for andre indgange
  • Et rapporteringsværktøj, der kan danne grundlag for handlingsanvisninger i forhold til screeningsområdet
  • Modeller til opfølgning på sprogscreeningsværktøjets resultater.

Værktøjet skal blive let, tidsoverkommeligt og fleksibelt at anvende samt overskueligt, relevant og handlingsanvisende at aflæse.

Værktøjet skal fører til mere effektiv og bedre afdækning af: nødvendig viden ift. at planlægge form, indhold og omfang af undervisning for etnisk danske og tosprogede elever. Desuden skal det kunne identificere undervisningsmæssige udfordringer i forhold til relevante førfaglige ord og begreber (gråzonesprog) i relation til faglig læsning og skrivning.

Der bliver adgang til screeningsværktøjet gennem Elevplan med brug af UNI-Login.

Andre adgange via etablering af videndeling i samarbejde med læsevejledernetværket, samt vidensformidling fra 3 videncentre.

Download projektpræsentation (14.05.13)

Download udførlig projektplan (marts 13), med uddybning / tilpasning (april 13)