Teorien bag

Projektet arbejder ud fra teorien om aktionslæring, der er bygget op af fem faser:

Fase 1: Formulering af problemstilling
Fase 2: Iværksættelse af aktioner
Fase 3: Observationer af aktioner
Fase 4: Den didaktiske samtale
Fase 5: Bearbejdning af erfaringer

Jf. Helle Plauborg; Jytte Vinther Andersen og Martin Bayer: Aktionslæring – læring i og af praksis, Hans Reitzels Forlag, 2007.