Slutprodukter & erfaringer

Projektet har udarbejdet en model for læseindsats med udgangspunkt i aktionslæring. Aktionslæringsmodellen er anvendt som metode og værktøj i forhold til en indsats for fagintegreret læsning og skrivning på SOSU uddannelserne. Modellen kan anvendes også af andre skoler, understøttet af en konkret forløbsbeskrivelse.

Erfaringerne er delt i en materialebank på EMU med idéer til, hvordan man rammesætter observation i en kollegas undervisning, erfaringer fra udarbejdelse og afprøvning af et spørgeskema til elever og evalueringer.

Der er løbende indsamlet materialer, programmer, links, vejledninger, idéer og skabeloner til en fælles multimodal materialebank for underviserne. Materialerne er så vidt muligt gjort multimodale og beskrevet med metoder og overvejelser.
Projektets resultater og erfaringer er blevet vidensdelt og videreformidlet multimodalt. Dette har i sig selv fremmet brugen af multimodale medier i undervisningen, fordi formen/metoden virkede idégenererende.

Aktionslæringsmodel

Der er udarbejdet en model til implementering af læsevejledning via aktionslæring. Modellen er afprøvet og justeret undervejs, samt beskrevet detaljeret på EMU.

 

Læsevejledningsforløb

Der er gennemført læsevejledningsforløb med 16 undervisere og på alle trin på afdelingen. Erfaringer herfra er inddraget i kvalificering af aktionslæringsmodellen.

Publicering via EMU

SOSU Fyn har fået redaktørrettigheder på EMU og lagt en række materialer i forhold til bedre faglig læsning og skrivning her. Materialerne består af faglige film, undervisningsforløb med øvrige multimodale læremidler og brochurer. Se oversigt her.