Læsehandlingsplaner under videreudvikling

Det indledende arbejde

Dec. 13: Projektledelsen fra EUC Nord og EUC Nordvest har gennemført en indledende undersøgelse af følgeskolernes praksis med læsehandlingsplaner.

Deraf følgende har man identificeret fælles mål for det videre arbejde med planerne og arrangeret en fælles dag for de 10 skoler.

Udveksling om læsehandlingsplaner

Dagen d. 3. februar 2014 i Aalborg bød på faglig ekspertise og udveksling om de enkelte skolers læsehandlingsplaner. Download program.

8 erhvervsskoler bidrog ved at fremlægge hver deres skoles læsehandlingsplan og omsætning i praksis. Download de enkelte planer her:

Som en gennemgående tendens måtte konstateres, at der på de fleste skoler stadig mangler en gennemgående implementering af læsevejledning. Selv ved stor goodwill fra ledelsen var der oftest en stor sandsynlighed for, at driften overtager timer, der egentlig var afsat til læsevejledning. Idet de fleste læsevejledere på tekniske og merkantile skoler også er undervisere, er risikoen her endnu større.

Læsevejlederne var enige i, at deltagelse i regional og landsdækkende netværk – såsom læsevejlederforeningen – gavnede deres faglige identitet og gav inspiration til deres daglige virke.

Et refleksionsark til den videre indsats

Implementering af læsevejledning kræver en hård og vedvarende indsats, understøttet af konkret planlægning og forankret i en læsehandlingsplan. Planen må hverken være for løs eller alt for detaljeret. Men ellers er der mange veje, der kan føre til måls.

Download refleksionsark til den videre implementering af læsevejledning her (Lisbeth Mulvad, 2014).

Inspiration fra lokal praksis

Der var flere nye lovende lokale tiltag:

Frederikshavn Handelsskole er i anledning af projektet begyndt at implementere læsevejledning for alvor i efterår 2013. Et velfungerende eksempel er elevens ret til “K-timer”, som kan bruges på læsevejledning. Timerne indgår i et avanceret puslespil i den timespredning og er ekstra timer for eleven. Man forsøger at skemalægge således, at eleven ikke går glip af ordinær undervisning, hhv. ikke rammer fravær i den samme undervisning hver gang. Deltagelse i de ekstraordinære timer kan opveje tidligere oparbejdet fravær.

SOSU Randers: Påtænker p.t. at gøre læsevejledning tilgængelig for elever ved at lægge et “bånd” med parallelt udbud af valgfrie aktiviteter midt på dagen – heriblandt læsevejledning, motion m.m. Skolens 4 læsevejledere har opnået et godt sampil med underviserne, bl.a. ved at holde et 3-timers-oplæg for hvert team om faglig læsning. Dette tiltag bliver løbende “gentaget” som opfølgning og for nye undervisere.

EUC Nord & EUC Nordvest (kursus for faglærere) …