Workshops for faglærere

På baggrund af undersøgelsesresultaterne har ZBC´s læsevejledere i løbet af forår 2014 afholdt en række workshops for faglærerne på de forskellige afdelinger.

- Vidste du…. Plakat til opslag på skolen. Skal informere skolens faglærere, ledere, studerende at skolens læsevejledere deltager i et projekt, som har til formål at sætte fokus på læse- og skrivevanskeligheder.

- Invitation til workshop

- ZBC Nyt – Workshops på ZBC Foråret er trods travlhed blevet krydret med udbytterige workshops dage på ZBC

- Oplæg vil Workshop - Prezi præsentation med de vigtigste informationer til faglærerne

Det viste sig at være hensigtsmæssigt at gennemføre workshops indenfor de enkelte faggrupper.

Download præsentation med værktøjer v/ læsevejlederne

Opgave til underviserne i tekstbearbejdning

- Ordkendskabskort (Gyldendal)

- Gråzoneord Sådan kommer du i gang med at lave en ordbog indenfor dit fagområde – gråzone-ord til gråzone-elever.

- Oplæg om læsevejledning v/ Stig Guldberg

- Evaluering Workshop 1

- Evaluering Workshop 2

- Gråzoneelever -Hvad gør jeg i min fremtidige praksis?

- Vores fælles fremtidige opgave med gråzoneelever.