Publicerede forløb & materialer

SOSU Fyn har i anledning af projektet udarbejdet og publiceret en række nye forløb og materialer.

Implementering af læsevejledning

Gode råd til faglig læsning og fremstilling af undervisningsmaterialer (juni 14): 2 brochurer med gode råd til faglig læsning og til fremstilling af undervisningsmaterialer på SOSU. Brochurerne henvender sig til faglærere. SOSU-undervisere kan printe direkte og bruge brochuren, som den er, eller de kan blot lade sig inspirere i forhold til egen skoles behov.

Aktionslæringsmodel, publiceret via emu (dec. 2014): En model til implementering af læsevejledning på en given skole. Med uddybning af de enkelte faser, baseret på erfaringer fra projektet på SOSU Fyn. 

Multimodale læremidler

  • Padlet gør det muligt for alle elever i en klasse, uanset om de sidder med en smartphone, en tablet eller en computer, at skrive på en fælles væg på klassens smartboard. Se Padlet i den faglige undervisning! (april 2014).
  • Korte film om kroppen - Linksamling med små filmklip om en lang række sundhedsemner. Linksamlingen opdateres og udvides løbende. Elever ser de små filmklip om emnet som appetitvækker inen undervisningen (april 2014).
  • Knogler, muskler og led – eksemplarisk undervisningsforløb med udgangspunkt i grundbogen “Sundhed, omsorg og pædagogik” om emnet knogler, muskler og led. Forløbet har fokus på læseformål, læsemål og faglige begreber (marts 2014).
  • Korte film til engelsk på SOSU – filmene er gode til at aktivere forforståelse som indledning til et emne, til gloser, udtale og til grammatik (juni 2014).
  • Korte film til dansk på SOSU - film til brug i Dansk og Dansk som andetsprog. Filmene er gode til forståelse af emner som fx grammatik og udtale.
  • En film om dosering af rengøringsmidler (naturfag).
  • En video om enzymer i naturfag.
  • En film om skriftlighed i sundhedsuddannelserne generelt: Med bl.a. henvisninger til forskning og korte beskrivelser af tænkeskrivning, formidlingsskrivning, logbog, mindmap m.m.
  • Materialer til naturfaget, som bidrag fra projektet publiceret i Munksgaards katalog i SOSU-serien for naturfaget (dec. 2014).

Forløbene er udarbejdet i et samspil mellem læsevejlederne og de respektive faglærere.

Flere læsevejledere er blevet emu-redaktører til publiceringsformålet.