Indtryk fra læsepraksis i naturfag

Naturfag volder mange elever besvær. Det faglige indhold er komplekst, og der er mange fagudtryk at holde styr på. Underviserne er klar over det og forsøger løbende at videreudvikle deres praksis.

Skolens undervisere har metodefrihed, og dermed består der individuelle præferencer, hvad angår didaktiske modeller og pædagogiske virkemidler. Så vidt det giver mening og er muligt, inddrages multimodale læremidler til støtte af den pædagogiske tilgang.

 

Følgende indtryk stammer fra en ustruktureret observation af en undervisningslektion i naturfag, gennemført af Regina Lamscheck-Nielsen, august 13.  Indtrykkene er bearbejdet og drøftet med læsevejledere fra skolen.

Eksempel naturfagsundervisning (aug. 13)

Undervisningen i naturfag på 2. skoleperiode veksler mellem faglærerens introduktion til teori, dialog i klassen, opgaveløsning ved tavlen via elev og elevernes selvstændige (gruppe-)arbejde.

 • Underviseren har bevidst designet sin undervisning og valgt pædagogiske virkemidler ud fra en didaktisk model (Winslöw, 2009). Modellen understøtter hendes praktiske analyse af undervisningen og dens resultater, samt synliggør måder at organisere arbejdet mellem lærer og elev på. Download underviserens sammendrag af teorien om didaktiske situationer (sept. 13).
 • Eksempel af visuelt underbygget præsentation af fagligt emne “Fedt”, ledsaget af oversigt over fedtstoffer.
 • Repetitionsspil “flashcard”: Eleverne får udleveret en stak kort med spørgsmål til træningsformål. Bagsiden af kortene indeholder de korrekte løsninger. Eleverne øver så længe med kortene, indtil de ikke længere behøver at tjekke bagsiderne og kan lægge de korrekte kort til side. Download eksempel flashcard om “energi og kostråd” (aug. 13).
 • Repetionsspørgsmål: Overskuelige ark med spørgsmål udleveres til de forskellige emner. Download eksempel til emnet “fedt”.
 • En række læremidler er i brug:
  Ipad´en hjælper ved hurtige opslag af svære ord, til gavn ikke mindst hos de mere tilbageholdende elever.
  Medbragte madvarer med deres indpakning og etiketter inddrages til fagligt research og betyder samtidigt en direkte relation til elevernes dagligdag.

Elevkommentarer

Den ustrukturerede observation (aug. 13) affødte også nogle elevkommentarer med deres ønsker og forslag til undervisningen:

Nogle elever er yderst aktive og tager selv ansvar for deres læring. Andre elever har brug for, at der bliver skabt klare tilbud og rammer for deres læring.

 • Eleverne er glade for at kunne lære via forskellige læringsstile. Men der savnes også “den klassiske tavle” og en lidt langsommere fremgangsmåde. Lyt her!
 • Eleverne finder – så vidt det er dem muligt – deres egne strategier for at tackle de svære fagudtryk. Lyt her!