Læsepraksis på SOSU Sjælland

SOSU Sjælland består af 5 afdelinger: Greve, Holbæk, Næstved, Slagelse og Ringsted. Læsevejledning er implementeret i afdelingerne i forskellig grad.

“Best practice” i Greve

I Greve har man arbejdet målrettet med læsevejledning siden 2009 og kan konstatere markant positive effekter:

  • Der består en stor selvfølgelighed hos faglærerne om at trække på læsevejledernes ekspertise.
  • Der er en vis ensartethed i alle underviseres didaktik, hvad angår integration af den sproglige dimension i den faglige undervisning. Dermed oplever eleverne tryghed og kontinuitet omkring sproglighed.
  • Læsevejlederne udtrykker en høj faglig stolthed omkring deres ekspertise og betragter sig selv som konsulenter for lærerne og for ledelsen.

Den høje implementeringsgrad i Greve skyldes dels ledelsens konsekvente opbakning, dels læsevejledernes egen vedvarende og aktive indsats over for faglærerne. Projektet vil på baggrund af deres egen best practice skitsere en model for virkefuld implementering af læsevejledning.

“Next practice” i Holbæk

Afdelingen er meget motiveret til at fremme læsevejledningen. 4 undervisere med interesse og kompetencer indenfor blended learning, arbejder med (videre-)udvikling af multimodale læremidler til naturfagsundervisningen.

Allerede nu stiller underviserne læremidler til rådighed, fx i form af power point med speak. Lyt til naturfagsunderviser Jeanette!

Derudover har man særligt fokus på den elevcentrerede vinkel, hvor eleverne fremstiller deres egne læringsprodukter med forskellige, selvvalgte medier. Lyt til underviser Jeanettes beskrivelse af elevernes anvendelse af medier!

 

Den farverige nye bygning med en open learning tilgang motiverer til at inddrage husets rammer og muligheder.

 

På en indledende fælles projektdag vil samtlige naturfagslærere få mulighed for at se på deres fag med nye øjne. Lærerne kan komme med gode ideer, input og faglig sparring ift. at udvikle multimodale læremidler – analoge og digitale.