Læsepraksis i erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er ifølge handelsskolelærerne det fag, som giver eleverne de største sproglige vanskeligheder. Fagligheden er kompleks, og de mange abstrakte fagudtryk kan i sig selv betyde en barriere. Derfor har Roskilde Handelsskole valgt at arbejde med at støtte elevernes sproglige forståelse i dette fag.

En ustruktureret observation af en almindelig undervisning i dette fag med nye handelsskoleelever og en ikke-involveret underviser, resulterede i umiddelbare bidrag fra nogle elever:

  • Også faglige udtryk, der burde være velkendte fra dagligdagen, kan volde besvær. Lyt her!
  • Det hjælper eleverne, når underviseren helt bogstaveligt kan anskueliggøre fagudtrykkene og de faglige arbejdsprocesser omkring dem. Lyt her!
  • Eleverne roste underviserens systematiske ordforklaringer og hans evne til at indstille sig på hver enkelt elevs læringsbehov. Lyt her!

På skolen har man valgt, i starten af forløbet at introducere eleverne til et helt regnskab, og derfra at gå ned i detaljer med de enkelte poster. Eleverne i denne observation oplevede denne fremgangsmåde som hensigtsmæssig, på trods af en måske overvældende mængde af nye udtryk.

Undervisningen foregår i “loops”, hvor korte underviserpræsentationer skifter med elevernes selvstændige arbejde – i grupper eller alene – og med elevarbejde ved tavlen. Sammenlagt er der en høj koncentration i den store klasse, som krydres med kvikke bemærkninger fra både underviser og enkelte elever. Stemningen synes at være tryg, med plads til at lave fejl og tage chancer.

I erkendelse af behovet for en systematisk tilgang til fagudtrykkene, har projektet valgt at stile mod produktion af en app. Eleverne skal selv kunne slå de vanskelige ord op via deres smartphones eller bærbare computere.