Videreudvikling af læsepraksis på EUC Nord

Læsehandlingsplan på EUC Nord

Skolen arbejder systematisk med implementering og videreudvikling af læsevejledning, som en vedvarende og langsigtet proces, og baseret på skolens læsehandlingsplan.

Formålet med læsehandlingsplanen er, at EUC Nord kan gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, sådan at læse- og skrivevanskeligheder ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Organisation af læseindsatsen på EUC Nord betragtes som en fælles opgave for elever, faglærere, ledelse, vejledere og andre samarbejdspartnere. Læsevejlederne er i denne sammenhang interne konsulenter. Man ønsker bl.a., at faglærerne opnår større forståelse for, hvordan eleverne med læsevanskeligheder kan støttes i den daglige undervisning ved tilrettelæggelse af undervisningen og ved produktion og indkøb af undervisningsmaterialer.

Download skolens læsehandlingsplan her.

Udfordringer i den faglige undervisning

Sproget i et fagligt værksted/i praktiklokaler kan være ret komplekst. Der forekommer ikke alene en række fagudtryk, branchejargonen og et ofte indforstået skolesprog, men også elevernes egne sproglige tilgange kan spille ind, hvis underviseren forsøger at møde dem.

En kort ustruktureret observation af en værkstedsundervisning, her i skolens bageri, resulterede i umiddelbare bidrag fra faglæreren:

  • Elevernes sproglige forståelse opstår i takt med det praktiske arbejde. Lyt her!
  • It burde kunne inddrages i langt højere grad for at møde eleverne i deres egne tilgange. Lyt her!
  • Faglæreren har en formodning om, at fx korte faglige film i praktiklokalerne kunne hjælpe eleverne i deres forståelse. Lyt her!

Skolen har bevidst valgt at integrere danskundervisning i den faglige undervisning i langt højere grad end tidligere. Det betyder en udfordring for faglærerne, som derfor støttes af læsevejlederne til dette formål. Lyt her!