Optimering af screening

Der er tegn på, at det tidligere udviklede, elektroniske sprogscreeningsværktøj til tosprogede elever – eudtest.dk – ikke virker godt nok i praksis.

En observationsundersøgelse (okt. 2012) har afdækket konkrete indsatsområder til forbedring. Download her. Projekter med puljebevillinger bygger videre på gennemførte undersøgelser og indhøstede erfaringer.

De bevilligede projekter tager højde for følgende: