Naturfagseksperimentarium – workshopdag

Naturfagseksperimentarium – workshopdag, 4. feb. 14

Projektets workshopdag foregik for både interne og eksterne læsevejledere, matematik-og naturfagslærere, projektledere og uddannelseschefer.

Download program. Ca. 30 kolleger fra SOSU Sjælland deltog.

Workshopdagen tog afsæt i projektets mål om at udvikle multimodale analoge/digitale supplerende læremidler i naturfagsundervisningen til understøttelse af elevernes læring i naturfag som beskrevet i ovennævnte nyhedsbrev. Programmet for dagen havde udgangspunkt i det naturfagseksperimentarium, der løb af stablen for udvalgte elever om formiddagen med nogle matematikfaglige workshops.

Gæsterne deltog om formiddagen i samme workshops på lige fod med eleverne, dog i egen gruppe. Efter frokost reflekterede, sparrede og brainstormede deltagerne på gode ideer og forslag til supplerende multimodale læremidler.

Resultater

Både talforståelse / talblindhed og faglig læsning kom i spil, da man arbejdede med nye pædagogiske virkemidler. Mindre grupper og anvendelse af fysiske materialer er nogle af de metoder, der kan anvendes.

Download artikel (28. feb. 14).

Igen blev vigtigheden af valide og effektive screeningsværktøjer fremhævet, fremtidigt også i forhold til talforståelse.