iBog og læsevejledning i afprøvning på Rybners

I foråret 2014 gennemførte en af læsevejlederne på Rybners (tidl. EUC Vest) et forløb for faglærere på bygge & anlæg. Formålet var dels at afprøve den nye iBog i praksis og dels at øge kendskab til læsevejledning hos faglærerne.

Download web-version af flyer til faglærere (forår 2014).

Forløbet blev gennemført i to klasser på tømreruddannelsens hovedforløb i samarbejde med to faglærere og en læsevejleder.

Undervisningsforløbet var organiseret omkring syv undervisningssekvenser, der tilsammen udgjorde et samlet forløb.

Temaet var “tagkonstruktioner”. Læringsmålene med forløbet var, at eleverne skulle lære og kunne anvende en række faglige begreber, der knytter sig til dette område. Og de skulle kunne formidle deres viden i en multimodal form.

Forløbet kan betegnes som eksemplarisk, fordi det er karakteriseret ved:

  • skiftende modaliteter og modalitetspraksisser som støttende stillads for læse/skriveudfordrede elever.
  • at aktiviteterne koblede den konkrete praksis med faglige begreber, der knytter sig til faget, dvs. at eleven blev støttet i at koble det konkrete med det abstrakte.
  • at eleverne arbejdede med det faglige stof både receptivt (læsende) og produktivt (‘skrivende’/formidlende)
  • at eleverne formidlede fagligt stof i en multimodal form.