Test af “HG-Ordbogen”

Udviklingen af app’en tog pga. de mange tekniske omstændigheder længere tid end antaget, hvilket betød, at man først kunne begynde testperioden i slutningen af november 2014.

Prætest

I oktober 2014 gennemførte projektet en lille test i ordforståelse i faget erhvervsøkonomi for at se, hvor god elevernes ordforståelse var, før de fik mulighed for at få adgang til app’en. Samme test vil blive gennemført i de samme klasser, når eleverne har haft mulighed for at bruge app’en i mindst 3 måneder.

Prætesten i ordforståelse viste, at eleverne har en ringe forståelse af fagudtryk og gråzoneord i faget erhvervsøkonomi. Det forventes, at den næste test vil vise en bedre ordforståelse, fordi eleverne har haft adgang til app’en. Eleverne scorede i gennemsnit 55 % rigtige i ordforståelse, så der er bestemt plads til forbedringer her.

Introduktion af EØ-undervisere

På Tietgen HG blev app’en introduceret af EØ-lærere i 6 klasser. Eleverne blev opfordret til at bruge den som et hjælperedskab i den daglige undervisning. Ligeledes er den blevet introduceret for EØ-lærere fra projektets følgeskole IBC Fredericia, som efterfølgende har givet en konstruktiv feedback.

De involverede EØ-lærere er blevet bedt om at evaluere app’en og har ligeledes fået feedback fra nogle af eleverne.

Konklusioner

Projektet er fortsat i gang med at lægge flere ord ind i app’en, da det var en af de ting, der blev efterspurgt af både lærere og elever i evalueringerne.

App’en blev rost for de små tegnefilm, som især er rigtig gode for læsesvage elever og generelt mange af de elever, der er meget visuelle og derfor har lettere ved at få fat i betydningen, når der sættes billeder på forklaringen.