Slutprodukter – “kogebog” og skriveskabeloner

“Kogebog” med opgaver til undervisningsforløb

Projekterfaringerne fra tre fagområder er omsat til en letforståelig ”kogebog”, der kan bruges som udgangspunkt for tilsvarende arbejde i andre afdelinger og på andre skoler. Materialet indeholder modeller for undervisningsforløb, hvor der arbejdes med faglig læsning og skrivning. I materialet indgår en læseguide til lærerne:

Læseguide trin-for-trin

Desuden er der udviklet flere og varierede opgaver udarbejdet af faglærere, som nemt kan omsættes til andre fag / emner / områder:

Film

Skrive-skabeloner

Derudover er der eksempler på skrive-skabeloner, der kan bruges til at lette og fremme elevernes faglige skrivning:

Afprøvning

I løbet af aug./sept. 2013 blev eleverne i tre klasser i hver af de deltagende afdelinger screenet med ”Læsetekster for unge og voksne”. Der blev givet individuelle tilbagemeldinger til underviserne i de forskellige klasser. Denne tilbagemelding gav en god mulighed for at snakke faglig læsning og præsentere tiltag, underviserne kunne arbejde med for at styrke elevernes læseforståelse. Nye screeninger er gennemført i forbindelse med udbredelse (og implementering af) projektet til andre afdelinger. Der er denne gang anvendt EUD-screeningsredskabet.

I efteråret 2013 havde projektet besøg af to læsevejledere fra Beder Gartnerskole, hvor man gennem flere år har arbejdet med læsevejledning. Læsevejlederne afholdt første workshop, hvorefter der blev arrangeret individuelle møder mellem underviserne og læsevejleder på Mercantec. Møderne blev brugt til at drøfte de fag-specifikke problemstillinger, de stod overfor. Alt sammen med udgangspunkt i de redskaber, de netop havde lært på workshoppen.

Efterfølgende har underviserne arbejdet med at gøre deres materiale/opgaver mere læsevenlige.